ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

กระบวนการผลิตสื่อโฆษณาหรือวีดีโอโฆษณา

กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะออนไลน์ หรือออนโทรทัศน์ ใช้กระบวนการเดียวกัน
Pre-production คือระยะเตรียมการถ่ายทำ เป็นระยะที่สำคัญในการเริ่มต้นทำงาน เพราะเป็นขั้นตอนการวางแผนการทำงานและจัดเตรียมงานก่อนที่จะลงมือถ่ายทำ

Production คือขั้นตอนการผลิตหรือการถ่ายทำ เป็นการนำแผนการผลิตที่ได้วางเอาไว้ในขั้นตอนแรกมาปฏิบัติให้เกิดผลงานออกมาเป็นรูปธรรมตรงตามรูปแบบที่ได้วางแผนออกมาให้ได้มากที่สุด


Post-production คือขั้นตอนการดำเนินงานหลังการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดต่องานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งในด้านภาพ เสียง เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามา รวมไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำผลงานไปนำเสนอ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม กว่าที่จะสร้างสรรค์รายการหรือโฆษณาออกมาได้สักชิ้นงานหนึ่งนี่เป็นเพียงการนำเสนอขั้นตอนการทำงานเพียงคร่าว ๆ ในการทำ เท่านั้นเอง เพราะในแต่ละขั้นตอน ก็ยังมีรายละเอียดที่แยกย่อยออกไปอีกมากมาย จึงทำให้สามารถออกมาเป็นงานโฆษณาที่เราได้รับชมกันผ่านสื่อโทรทัศน์และทางสื่อต่าง ๆ นั่นเอง

สนใจผลิตวีดีโอ โทร.096-997-3670


ตัวอย่างออกกองถ่ายทำ Showreel

โพสต์ล่าสุด

ขั้นตอนการผลิตวีดีโอโปรดักชั่น VDO Production

พัฒนาการของ Visual Effect ตอนที่4 กับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings : The Return of the King

พัฒนาการของ Visual Effect ตอนที่3 กับภาพยนตร์เรื่อง Avatar

พัฒนาการของ Visual Effect ตอนที่2 กับภาพยนตร์เรื่อง Alice in Wonderland

พัฒนาการของ Visual Effect ตอนที่1 จากภาพยนต์เรื่อง 2012

โครงสร้างงาน VFX